Projekty zrealizowane przy pomocy funduszy unijnych

  1. WND-RPPD.01.04.01-20-2582/20 „Zakup i wdrożenie prorozwojowej usługi doradczej w zakresie optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnień systemu informacji zarządczej”

  2. WND-RPPD.01.04.01-20-2635/20 „Zakup i wdrożenie usługi doradczej związanej z oceną warunków wdrożeniowych nowych produktów”